KVKK Açık Rıza Metni

İletişim formunda paylaştığım ve doğruluğunu taahhüt ettiğim tarafıma ait olan iletişim adresleri vasıtasıyla; Mysun Residence Hotel tarafından doğrudan veya dolaylı olarak mal ve hizmetlerin tanıtılması, özel teklif ve kampanyaların bildirilmesi, davet, tanıtım, etkinlik, anket uygulamaları ve benzeri pazarlama amaçlı duyuru ve bilgilendirmelerin yapılması için elektronik iletişim araçlarıyla ticari elektronik ileti faaliyeti (e-posta, SMS, çağrı merkezi, Whatsapp vs.) gerçekleştirilmesini, bu kapsamda kişisel verilerimin işlenmesini ve gönderime ilişkin hizmet alınan üçüncü kişilerle paylaşılmasını, ticari elektronik ileti içeriğinin ve diğer kayıtların T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasını 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca özgür irademle kabul ediyorum.